Soirées en Théâtre

TEAT CHAMP FLEURI

Du 3 au 5 Mai

Mercredi 3 Mai à 19h30

Jeudi 4 Mai à 19h30

Vendredi 5 Mai à 19h30

THÉÂTRE LUC DONAT

Du 10 au 12 Mai

Mercredi 10 Mai à 19h30

Jeudi 11 Mai à 19h30

Vendredi 12 Mai à 19h30