Soirées en Théâtre

TEAT CHAMP FLEURI

Du 3 au 5 Mai

Mercredi 3 Mai à 19h30

Jeudi 4 Mai à 19h30

Vendredi 6 Mai à 19h30

THÉÂTRE LUC DONAT

Du 10 au 13 Mai

Mercredi 10 Mai à 19h30 &

Samedi 13 Mai à 9h30

Jeudi 11 Mai à 19h30 &

Samedi 13 Mai à 14h30

Vendredi 12 Mai à 19h30 &

Samedi 13 Mai à 19h30